Elförzinkning
Vi erbjuder både surzink och alkalisk Elförzinkning
Vi erbjuder både surzink och alkalisk Elförzinkning, både häng och trumma med fyra typer av passivering. Passiviering som vi kör nu är:


  • Blåpassivering
  • Gulpassivering
  • Svartpassivering
  • Blankpassivering

VARFÖR vi rekomenderar ALKALISK ELFÖRZINKNING

Nedan kan du läsa om jämnförelse mellan alkalisk elförzinkning och sur- elförzinkning 

Både alkalisk zinkplatering och surzinkplatering kan appliceras på en mängd olika basmetaller och legeringar. Att välja det ena över det andra är till stor del en faktor för beläggningens, basmetallens, och vad som kommer att hända med delen efter att pläteringsprocessen är klar.
Det är viktigt för oss hos YTSAB att förstå tillämpningen av delen och materialet som används för att säkerställa att vår pläteringsteknik är lämplig för just ditt projekt och vilka krav det ställer på alkalisk plätering av zink.

Vårt fokus har koncentrerats på både sur och alkalisk förzinkning. Många av våra delar har komplexa geometrier och kräver jämn plattfördelning. Alkalisk zinkplätering ger våra kunder utmärkt duktilitet, enhetlig pläteringstjocklek, utmärkt duktilitet och kontrollerad distribution av zink över hela ytan av delen.

Surzink är mer till för det "dekorativa/ögat" det har inte samma skydd som förzinkning vilket man behöver inom  industrin för skyddet av produkten.

Här förklarar vi skillnaderna mellan Alkaliskt kontra surzink:

                                                                 Alkaliskzink               Surzink
                       Delar Komplexa former     Gjutgods
                    Jämnhet            XXX           X
                    Kastkraft            XXX           X
                      Glans             XX       XXX
            Strömeffektivitiet             XX       XXX
           Korrosisionskydd             XXX         X
               Hållfasthet           XXXX         X
Reference: https://dekalbmetal.com/comparing-zinc-alkaline-plating-to-acid-zinc-plating/