FÖRSILVRING

Rent silver är inte anlöpningsbeständigt i luft som innehåller svavel. Den vackra yta som silver uppvisar mörknar ganska snabbt. Därför brukar man skydda ytan genom att klarlackera, kromatera eller belägga den med ett toppskikt av rodium. Silverbeläggningar tillämpas dekorativt.

Vi använder AG-O 56 process för försilvring som ger en hård samt glansigt yta av 100% ren silver med mycket bra hållfasthet och hårdhet.