Företagspolicy 


YTSAB GROUP kvalitetspolicy

YTSAB GROUP eftersträvar alltid överenskommen kvalitet i levererade varor och tjänster.

Våra varor och tjänster skall alltid utföras i enlighet med de överenskommelser vi gjort med våra kunder. Kvalitetsmålet är – Säkra leveranser – och ” noll fel ” Detta skall nås genom ett kontinuerligt förbättringsarbete som bygger på lyhördhet från våra kunder.

Engagemang och god kompetens i företaget.

Varje anställd i företaget har ansvar för att de egna arbetsuppgifterna utförs på ett sådant sätt att uppställda mål nås.

Arbetsledningen i företaget skall aktivt verka för ett positivt arbetsklimat som värdesätter kvalitet och pålitlighet.