Svartoxidering
Vi erbjuder tjänsten med bästa kvalitiet!

Svart Oxidering av stål

Svartoxidering är en kemisk ytomvandling där stål kokas i starkt alkaliska bad varvid en svart beläggning bildas. Denna beläggning ger ett måttligt korrosionsskydd utan att påverka stålets mekaniska egenskaper, eller detaljens dimensioner. Metoden används som kostnadseffektiv ytbehandling på verktygs-, maskin- och vapendetaljer. Ytan motstår svår deformering utan att flaga av.