Tjänster

Vi kan erbjuda:

Olika utbud av passivisering och tjocklek på förzinkning och elektroplätering
Korrosionsskydd
Certifierade saltspruttest
Betning och avfettning
Nano-Polymer beläggning direkt på dina delar eller efter förzinkning 
Anodisering av aluminium upp till 6 meter 


        Tjocklekmätning       

       Prototyping service       

       Turbil