Saltspruttest

Här på YTSAB tar vi inspektion av dina produkter väldigt seriöst.

Vi har flera olika testmetoder av galvaniserade produkter beroende på ditt behov.

Utförandet av förzinkning utvärderas ofta genom neutral saltspruttest.

Saltspruttest resistens hos förzinkade delar kan variera från 12 timmar till över 240 timmar beroende på tjockleken och ytbehandlingsmetoden som valts.