YTSAB GROUP har förvärvat Kent Olsson Ytteknik AB i Eskilstuna.

För oss har det varit av stor vikt att växa och bredda vår verksamhet. Så när möjligheten att förvärva Ytteknik gavs i början av året tvekade vi inte.
Vi kontaktade Vd:n för Kent Olssons Ytteknik AB och förhandlingarna för ett förvärv togs vid.
För de tidigare ägarna Lindblad & Andersson Invest var det viktigaste att hitta en ny ägare som vill fortsätta utveckla Ytteknik framåt. När nu denna möjlighet dök upp och blivit verklighet, så känns det mycket glädjande att det är vi som tar Ytteknik vidare i utvecklingen.
Att få lämna över till människor som har ett långsiktigt perspektiv i utveckling och ägandeskapet skapar trygghet för utvecklingen och de anställda
YTSAB OXIDE AB kommer att bidra med stor kunskap, bredare nätverk nya kontakter

YTSAB GROUP ser fram emot att vidareutveckla företaget med dess befintliga kunder och i sin roll som underleverantör till industrin. Två av de tidigare ägarna lämnar bolaget medan Daniel Lindblad stannar kvar som kvalitet och kundansvarig för fosfateringsdelen i Eskilstuna
I bolaget finns det många anställda med lång erfarenhet vilket vi kommer ta tillvara på. Det är hög kunnighet och god företagskultur som präglar bolaget. Vi kommer att värna om detta när vi driver företaget framåt, men även sätta vår egen prägel, göra förbättringar och utveckla företaget för att kunna vara i framkant inom vårt område.


Ytteknik i Eskilstuna