Labteknik

Galvaniseringsprocessen är mångfacetterad. Varje rengöringsmedel, syra, skölj och pläteringslösning behöver fortlöpande övervakning och anpassningar för att de ska förbli inom kontrollerade värden. Ett tillägg av badkomponenterna måste göras regelbunden eftersom komponenter reduceras under galvaniseringsprocess. Bara ett felaktigt steg i hela ytbehandlingsprocessen kan leda till galvaniseringsfel. För att minimera detta har YTSAB investerat kraftigt i toppmoderna teknik och tekniker som hjälper till att säkerställa noggrannhet, repeterbarhet och processkontroll av ytbehandling.


Några av de laboratorietekniker och metoder som används är:

  • Digital övervakning och inspelning av vitala badkarakteristika som pH och temperatur
  • Dagliga titreringsscheman
  • Hårdhet och renhetstestning av insättningar utförs av externa leverantörer
  • Kontinuerliga badkomponenttillägg baserat på digitalt styrda amp / timmars mätare och diagram
  • Ett repetitivt schema för badrening och underhåll